Mediation

Ruzies en conflicten komen in iedere organisatie wel eens voor. In de meeste gevallen komen de beide partijen vaak zelf tot een oplossing en kan het werk weer hervat worden. In sommige gevallen lukt dit echter niet en ontstaat er een situatie waarin een oplossing onmogelijk lijkt. Een mediator van VAK personeelsdiensten kan in situaties als deze hulp bieden.

Bedrijven kiezen steeds vaker voor mediation bij het oplossen van zakelijke geschillen. Reden hiervoor is dat in een mediation de partijen zelf architect zijn van de oplossing waardoor deze oplossingen doorgaans duurzaam van aard zijn. Een van de kernwaarden van mediation is namelijk dat er een win-win situatie moet ontstaan voor beide partijen. Deze win-win situatie houdt in dat de mediation pas stopt op het moment dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing. Op deze manier wordt er dus samen, onder  begeleiding van een onpartijdige derde partij,  gewerkt richting een duurzame oplossing voor het geschil.

Naast het bereiken van een duurzame oplossing heeft mediation nog een aantal andere belangrijke voordelen:

  • De kosten voor mediation zijn dikwijls aanzienlijk lager dan de kosten welke gemoeid gaan met juridische procedures.
  • Een mediator kan niet, zoals een rechter dat wel kan, een oplossing of beslissing opleggen. Daarom hebben partijen bij mediation meer ruimte om zelf invloed uit te oefenen op de oplossing van het conflict. Om deze reden is een win-win situatie veel waarschijnlijker dan bij tussenkomst van advocaten.
  • Het mediationproces is doorgaans informeel van aard. Dit zorgt voor minder stress en het maakt mediation laagdrempelig.
  • De relatie tussen de partijen wordt in de meeste gevallen weer hersteld. Doordat beide partijen samen werken aan een win-win oplossing ontstaat er vaak weer ruimte om de relatie weer voort te zetten zoals deze was voor het conflict
  • Mediation vindt plaats op basis van een mediationovereenkomst waarin geheimhouding en vertrouwelijkheid in is gewaarborgd. Hierdoor is de kans op imago schade aanzienlijk kleiner dan wanneer het conflict wordt afgehandeld in de rechtbank.

Mediators van VAK Personeelsadvies inschakelen
VAK Personeelsadvies werkt met mediators welke een stevige achtergrond hebben in mediation, arbeidspsychologie en in de zakelijke praktijk. Op deze manier kan een mediator van VAK Personeelsadvies snel tot de kern van het conflict komen en cliënten efficiënt  begeleiden richting duurzame oplossingen.

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en om nader kennis te maken. Neem direct contact met ons op.

ontwikkeld door
V!NK Communicatie