Personeelsadvies

Bij het hebben van personeel komt veel kijken. Zo moet er een salarisadministratie worden gevoerd, moet er worden voldaan aan diverse wet- en regelgeving en moeten er duidelijke spelregels zijn voor medewerkers in de vorm van een personeelshandboek. Zeker voor MKB-organisaties zonder HR Manager in dienst is het een behoorlijke kluif om alles goed bij te houden.

VAK Personeelsadvies speelt hierop in door een breed scala aan diensten aan te bieden voor de organisatie die personeel in dienst heeft en hier ondersteuning bij nodig heeft. Voor iedere HR-vraagstuk die een organisatie biedt, heeft VAK Personeelsadvies wel een oplossing!

Een greep uit onze diensten:

 • HR-Scan
  Zelf het HR Beleid uitvoeren, maar terug kunnen vallen op de kennis van een externe specialist? VAK Personeelsadvies heeft een HR Servicedesk opgezet, waarbij organisaties terecht kunnen voor alle vragen rondom het personeelsbeleid.
 • HR Servicedesk
  Zelf het HR Beleid uitvoeren, maar terug kunnen vallen op de kennis van een externe specialist? VAK Personeelsadvies heeft een HR Servicedesk opgezet, waarbij organisaties terecht kunnen voor alle vragen rondom het personeelsbeleid.
 • Opzetten van de HR-afdeling
  Is jouw organisatie aan het groeien? Op een bepaald punt komt dan de behoefte om alle personeelszaken goed te regelen en hier een HR Afdeling voor op te zetten. VAK Personeelsadvies ondersteunt organisaties om de HR-afdeling op te zetten en te optimaliseren. Eventueel kan VAK Personeelsadvies ook de HR-werkzaamheden uitvoeren. Meer informatie over het uitbesteden van het HR proces vind je op http://www.vak-personeelsadvies.nl/het-hr-proces-uitbesteden/ ‎
 • Proces optimalisatie
  Een van de werkzaamheden die steeds meer HR-Afdelingen uitvoeren is meewerken aan het optimaliseren van processen. VAK Personeelsadvies heeft professionals in dienst die gespecialiseerd zijn in het in kaart brengen en optimaliseren van processen. Indien gewenst conform standaarden zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.
 • Werving en Selectie
  Een organisatie valt of staat met het personeel dat zij in dienst heeft. Het succesvol aantrekken van talent heeft daarom een belangrijke strategische functie. VAK Personeelsadvies ondersteund organisaties bij het vinden van talent door het doorlopen van een Werving en Selectie traject. Op deze manier vergroten wij de kans op een geschikte match tussen de vacature en de kandidaat.
 • Wet- en Regelgeving
  Iedere organisatie met personeel loopt wel eens tegen de berg aan wet- en regelgeving aan, die er bestaat op het gebied van Arbeidsomstandigheden. Toch moeten alle organisaties hier wel aan blijven voldoen. VAK Personeelsadvies ondersteunt organisaties in het bijhouden en voldoen aan wet- en regelgeving op Arbogebied.
 • Veiligheid en RI&E
  Iedere organisatie moet voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid. Zo moet bijvoorbeeld een Risico-Inventarisatie & Evaluatie worden uitgevoerd op het moment dat de organisatie medewerkers, stagiaires of uitzendkrachten in dienst heeft. Soms zelfs als het gaat om vrijwilligers. VAK Personeelsadvies weet exact wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid en voert de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie graag voor je uit.
 • Advies en consultancy
  VAK Personeelsadvies heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties op het gebied van Human Resources. Onze kracht is dat wij maatwerk bieden waarbij wij zowel op operationeel, strategisch en tactisch niveau de organisatie naar een hoger level kunnen tillen. Advieswerk en consultancy heeft hierbij een belangrijke rol en is de basis van onze dienstverlening.
 • Salarisadministratie
  Iedere organisatie met medewerkers moet een salarisadministratie voeren. Dit is specialistisch werk die door veel organisaties wordt uitbesteed. Belangrijk is het om te kiezen voor de juiste partner die zoveel mogelijk weet van het totale HR-Beleid van de organisatie en wellicht daar ook een rol in speelt.
 • Mediation en conflictbegeleiding
  Ruzies en conflicten komen in iedere organisatie wel eens voor. In de meeste gevallen komen de beide partijen vaak zelf tot een oplossing en kan het werk weer hervat worden. In sommige gevallen lukt dit echter niet en ontstaat er een situatie waarin een oplossing onmogelijk lijkt. Een mediator van VAK personeelsdiensten kan in situaties als deze hulp bieden.
 • Vertrouwenspersoon
  Geen enkele organisatie wil geassocieerd worden met gedragingen als pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of geweld. Toch kunnen dit soort gedragingen niet altijd voorkomen worden. Omdat de psychische maar soms ook lichamelijke gevolgen voor werknemers die te maken krijgen met deze ongewenste gedragingen groots kunnen zijn is het van belang dat organisaties goede opvang faciliteren. Een vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Begeleiding van ziekteverzuim en re-integratie
  Werken met personeel betekent dat je vroeg of laat te maken krijgt met ziekteverzuim.  Om hier grip op te krijgen moeten organisaties niet alleen bekend zijn met technieken voor ziekteverzuimpreventie maar ook met de verschillende onderdelen van re-integratie. VAK Personeelsadvies helpt organisaties bij het opstellen van een verzuimbeleid waarin al deze zaken in worden opgenomen. Daarnaast ondersteunen wij organisaties ook heel praktisch door verschillende onderdelen uit het verzuimbeleid uit te voeren.

Zie jij jouw specifieke vraag hier niet direct bij staan? Neem dan contact met ons op om jouw wensen te bespreken.

Ondersteuning door VAK Personeelsadvies
De kracht van VAK Personeelsadvies zit in het bieden van praktische oplossingen waarbij gericht wordt op de wensen van de klant. Een klant wilt graag intensief op locatie ondersteund worden, andere klanten vinden een online ondersteuning en informatie over wijzigingen op wet- en regelgeving voldoende. Efficiëntie staat bij ons centraal. Onze adviseurs zijn ondernemend ingesteld en kijken dan ook echt vanuit de ogen van de onderneming.

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en om nader kennis te maken. Neem direct contact met ons op.

 

ontwikkeld door
V!NK Communicatie