Veiligheid en RIE

Iedere organisatie moet voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid. Zo moet bijvoorbeeld een Risico-Inventarisatie & Evaluatie worden uitgevoerd op het moment dat de organisatie medewerkers, stagiaires of uitzendkrachten in dienst heeft. Soms zelfs als het gaat om vrijwilligers. VAK Personeelsadvies weet exact wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid en voert de verplichte Risico-Inventarisatie & Evaluatie graag voor je uit.

Afhankelijk van de branche waarin jouw organisatie zich bevindt, moeten er de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Denk daarbij aan eisen op het gebied van een veilige werkomgeving, omgang en opslag van gevaarlijke stoffen en het gebruik van of werken met Persoonlijke Beschermingsmiddelen. De professionals van VAK Personeelsadvies kunnen op diverse wijzen ondersteunen, waaronder:

  • Het uitvoeren van de RI&E
  • Het uitzetten van acties uit het Plan van Aanpak
  • Zorgdragen voor trainingen en toolboxen op veiligheidsgebied
  • Veiligheidsinstructies en procedures opzetten
  • Opzetten BHV en Noodplannen

Middels onze diensten zorgen wij ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen ten aanzien van veiligheid. Daarnaast kunnen wij ook ondersteunen in trajecten voor de opzet en implementatie van OHSAS 18001 en VCA.

Ondersteuning door VAK Personeelsadvies
De kracht van VAK Personeelsadvies zit in het bieden van praktische oplossingen waarbij gericht wordt op de wensen van de klant. Een klant wilt graag intensief op locatie ondersteund worden, andere klanten vinden een online ondersteuning en informatie over wijzigingen op wet- en regelgeving voldoende. Efficiëntie staat bij ons centraal. Onze adviseurs zijn ondernemend ingesteld en kijken dan ook echt vanuit de ogen van de onderneming.

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en om nader kennis te maken. Neem direct contact met ons op.

ontwikkeld door
V!NK Communicatie