Vertrouwenspersoon

Geen enkele organisatie wil geassocieerd worden met gedragingen als pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of geweld. Toch kunnen dit soort gedragingen niet altijd voorkomen worden. Omdat de psychische maar soms ook lichamelijke gevolgen voor werknemers die te maken krijgen met deze ongewenste gedragingen groots kunnen zijn is het van belang dat organisaties goede opvang faciliteren. Een vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Een vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de drempel om advies te vragen in geval van problemen wordt verlaagd. De werknemer hoeft namelijk geen leidinggevende in te lichten en kan op eigen initiatief de vertrouwenspersoon inschakelen. Daarnaast heeft een vertrouwenspersoon een geheimhoudingsverklaring waardoor de werknemer in een veilige omgeving om hulp kan vragen. Dit gegeven zorgt ervoor dat werknemers een veilig vangnet hebben in geval zij te maken krijgen met ongewenste gedragingen.

Een vertrouwenspersoon van VAK Personeelsadvies kan werknemers onder andere op de volgende manieren ondersteunen:

  • een luisterend oor bieden
  • problemen bespreekbaar maken
  • informeren over klachtenprocedures
  • voorlichting geven over het omgaan met ongewenst gedrag
  • ondersteunen bij gesprekken met leidinggevende of hulpverlenende instanties

Ondersteuning door VAK Personeelsadvies
De kracht van VAK Personeelsadvies zit in het bieden van praktische oplossingen waarbij gericht wordt op de wensen van de klant. Een klant wilt graag intensief op locatie ondersteund worden, andere klanten vinden een online ondersteuning en informatie over wijzigingen op wet- en regelgeving voldoende. Efficiëntie staat bij ons centraal. Onze adviseurs zijn ondernemend ingesteld en kijken dan ook echt vanuit de ogen van de onderneming.

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en om nader kennis te maken. Neem direct contact met ons op.

ontwikkeld door
V!NK Communicatie