Verzuim en re-integratie

Werken met personeel betekent dat je vroeg of laat te maken krijgt met ziekteverzuim.  Om hier grip op te krijgen moeten organisaties niet alleen bekend zijn met technieken voor ziekteverzuimpreventie maar ook met de verschillende onderdelen van re-integratie. VAK Personeelsadvies helpt organisaties bij het opstellen van een verzuimbeleid waarin al deze zaken in worden opgenomen. Daarnaast ondersteunen wij organisaties ook heel praktisch door verschillende onderdelen uit het verzuimbeleid uit te voeren.

Een goed ziekteverzuimbeleid zorgt ervoor dat een organisatie systematisch kan reageren op ziekteverzuim en effectief kan werken aan ziekteverzuimpreventie. Het beleid beschrijft namelijk hoe de organisatie omgaat met werknemers wanneer zij ziekmeldden, wanneer zij langdurig ziek zijn en hoe zij werken aan het voorkomen van ziekte. Omdat in een ziekteverzuimbeleid veel verschillende zaken worden belicht welke uniek zijn voor iedere organisatie is het opstellen van een effectief ziekteverzuimbeleid altijd maatwerk.

VAK Personeelsadvies heeft de kennis en ervaring in huis om voor iedere organisatie een passend en effectief ziekteverzuimbeleid op te stellen. In de vorm van een begeleidingstraject stellen wij het ziekteverzuimbeleid op en ondersteunen wij organisaties bij de implementatie hiervan.

Daarnaast kunnen organisaties ook bij VAK Personeelsadvies terecht voor de uitbesteding van verschillende onderdelen van het verzuimbeleid. Wij bieden hiervoor de volgende diensten aan:

Verzuimtraining: het trainen van de werkgever en/of leidinggevenden op het gebied van het uitvoeren van het verzuimbeleid en het ondersteunen in de re-integratie van een werknemer.

Verzuimanalyse: het analyseren van de effectiviteit van het verzuimbeleid. In de analyse wordt gezocht naar verzuimpatronen met als doel ziekteverzuimpreventie efficiënter in te richten.

Ondersteuning door VAK Personeelsadvies
De kracht van VAK Personeelsadvies zit in het bieden van praktische oplossingen waarbij gericht wordt op de wensen van de klant. Een klant wilt graag intensief op locatie ondersteund worden, andere klanten vinden een online ondersteuning en informatie over wijzigingen op wet- en regelgeving voldoende. Efficiëntie staat bij ons centraal. Onze adviseurs zijn ondernemend ingesteld en kijken dan ook echt vanuit de ogen van de onderneming.

Meer weten over de mogelijkheden? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken en om nader kennis te maken. Neem direct contact met ons op.

ontwikkeld door
V!NK Communicatie